Theater

Improviseren met aandacht voor lichaam, ruimte, stem, emotie en expressie, samenspel,… maar bovenal spelplezier!

Bewegingsexpressie en improtheater, voordracht en teksttoneel.

Boekingen via Spelenderwijzer.be